Có lẽ, chưa một phút giây nào tôi ngưng tự hào về đất nước này, từ những năm tháng chiến tranh cho đến thời bình, tinh thần đoàn kết, yêu ...

  Những đôi chân không biết mỏi, hàng ngày vẫn sải bước trên từng nẻo đường của quê hương, ở tuyến đầu, một số trong chúng tôi xung phong là...